Stories

मेरो विद्यालय जाने बाटोमा एउटा हिन्दु मन्दिर छ । जब म त्यस मन्दिरको ढोकानिर पुग्दछु, म सधैं आखाँ बन्द गरेर मनकामना माग्दछु । तर छुई (पीरियड्स) भएको समयमा चाहिँ म त्यस मन्दिरको बाटोमा आफुलाई हतारिदै हिँडेको र निकै दोषी महसुस गर्ने गरेको फेला पार्दछु ।
तर अहिले छुई भएको समयमा पनि, जब म त्यस मन्दिरनिर पुग्दछु, म केही समयको निम्ति त्यहाँ रोकिन्छु, र आफ्नोे मनकामना मागेर मात्र अगि बढ्ने गर्दछु । मैले यस कुराको आत्मविश्वास केवल स्टे«न्थटुगेदरमा भएका विभिन्न छुईको विषयमा केन्द्रिय कक्षाहरुमा भाग लिएर सिकेको कुराहरु व्यावहारिक रुपमा लागू गर्नको निम्ति प्राप्त गरेको हो ।
एक ठूलो धन्यवाद लोकोपाकार परिवारको लागि ।

आहाना ढकाल
स्ट्रेन्थटुगेदर